Informacije o firmi

General Frigolog Kft.
ADRESA: H-1112 Budapest, Kőérberki út 36.
MATIČNI BROJ: 01-09-203963
PIB: 24763309-2-43
VAT: HU24763309

 

HUF ŽIRO RAČUN:
BANKA: UniCredit Bank Hungary Zrt. 2040. Budaőrs, Szabadságút 49.
BROJ RAČUNA​: 10918001-00000083-71480003
IBAN: HU67 1091 8001 0000 0083 7148 0003
SWIFT: BACXHUHB

 

EUR ŽIRO RAČUN:
BANKA: UniCredit Bank SK
IBAN: SK31 1111 0000 0013 5859 3001
SWIFT: UNCRSKBX

 

Oznaka komunalne dozvole:
  KAF-01-008704/2015

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Ad Image

 

Left AD Image