Održivost

Uprava društva je prepoznala činjenicu da je kvalitet i sigurnost prehrambene robe tokom prevoza veoma važna.

Da bi potrebe naših klijenata maksimalno zadovoljili i da bi oni mogli biti sigurni da je njihova roba u dobrim rukama, da će biti isporučena kupcima u odgovarajućem kvalitetu, doneli smo odluku da delatnost obavljamo u okviru prehrambene norme Global Standard Storage & Distribution.

Tokom prevoza se trudimo da u potpunosti poštujemo propise iz oblasti zaštite životne sredine. Uprava je privržena stabilnom razvoju kako bi dostigli najveću energetsku efikasnost.
Firma zapošljava kvalifikovane radnike, radi na stalnom usavršavanju zaposlenih da bi za njih bilo sve poznato u vezi sigurnosnih normi prehrambenih proizvoda po propisima, posao rade precizno, dokumentovano, sve u skladu sa očekivanjima i potrebama naših nalogodavaca. Firma poštuje i prati sve zakonske regulative.

Naša firma se trudi da izučava svoje slučajno nastale greške, da otkrije njihove uzroke i da vrši ispravke koje sprečavaju da se iste ponovo dogode.

Uprava firme posluje etički i disciplinovano na tržištu prema svojim nalogodavcima i podugovoračima. Ponaša se etički i sa saradnicima i od njih očekuje isto ponašanje.

Nadalje se trudimo kontinualnom razvoju. Da bi to ostvarili, definišemo ciljeve, ostvarujemo ih, vršimo kontrolu efikasnosti a po potrebi vršimo korekcije.

Prezentovanim poslovanjem firma se trudi da dostigne maksimalno zadovoljstvo svojih partnera.

Ad Image

 

Left AD Image