PREZENTACIJA SADRŽAJA PROJEKTA - BAR

  • naziv korisnika: GENERAL FRIGOLOG Društvo sa ograničenom odgovornošću
  • predmet i svrha razvoja: 2022 razvoj GENERAL FRIGOLOG KFT
  • iznos ugovorene podrške: 49.128.321 HUF
  • planirani rok završetka projekta: 22.12.2023.
  • detaljan prikaz sadržaja projekta: U okviru projekta, osnovna delatnost našeg preduzeća, odnosno 4941 '08 Drumski teretni transport, u praksi takođe proizilazi iz ovih 100% prihoda od prodaje.

GENERAL FRIGOLOG KFT je sproveo ovaj tender u svojoj ekspozituri broj 12, 6422 Tompa, Szabadfold tania. U okviru projekta nabavljeni su sledeći uređaji: 3 rashladna uređaja Thermo King SLKSi-300-50, koji su zahvaljujući savremenoj tehnologiji klimatski i ekološki prihvatljivi.

Ad Image

 

Left AD Image